O ιστότοπος www.elgrecoteas.com αποτελεί ιδιοκτησία της Μ. Μπαγκατζούνης και Υιοί ΑΒΕΕ (η εν τω παρόντι καλούμενη ως «η Επιχείρηση»). Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα, ή σχετικά με την εταιρία, μέσα, καθίστασθε υποχρεωμένος να αποδεχθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Αλλαγές σε αυτούς τους όρους και διατάξεις

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της ιστοσελίδας, μπορεί να γίνει απαραίτητο να τροποποιηθούν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις. Η Επιχείρηση διατηρεί το πιο πάνω δικαίωμα, ενημερώνοντας τις αλλαγές της, στο διαδίκτυο (on-line). Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις τακτικά, καθώς και η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας. Αφότου τέτοιες αλλαγές, έχουν μεταφερθεί online, η αποδοχή σας σ’ αυτών των όρων και διατάξεων όπως τροποποιούνται, θεωρείται δεδομένη.

Χρήση του περιεχομένου

Υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται από την Επιχείρηση είναι για την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας, μόνο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν συμβουλές, συνταγές και έρευνες που δημοσιεύονται σε ολόκληρο τον ιστοτόπο, καθώς προέρχονται από ανεξάρτητες πηγές.

Ηλεκτρονικό εμπόριο – Συναλλαγές ιστοσελίδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, για να αγοράσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή, ολοκληρώνεται υπό τους τρέχοντες όρους της.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Ούτε η Επιχείρηση ούτε οποιοσδήποτε από τους πληροφοριοδότες της, χορηγούς ή τους συνεργάτες της, δίνουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις και δικαιοδοσίες, εκφρασμένες ή υπονοούμενες, ως προς την ακρίβεια, την επάρκεια, την ποιότητα ή την προσαρμογή, συγκεκριμένου σκοπού των πληροφοριών ή υπηρεσιών, για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση. Όλες αυτές οι εγγυήσεις, αποκλείονται ρητώς και εκτενέστερα. Τέτοιες εγγυήσεις, μπορούν να αποκλειστούν από το νόμο. Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται από την Επιχείρηση, είναι μόνο για τη γενική πληροφόρησή σας και χρήση και δεν προορίζονται να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες, δεν αποτελούν οποιαδήποτε μορφή συμβουλών ή σύστασης από την Επιχείρηση και δεν προορίζονται για να στηριχθούν επάνω τους οι χρήστες, στη λήψη (ή εμπόδιση λήψεως) οποιασδήποτε συγκεκριμένης απόφασης επένδυσης, ή λήψης άλλων αποφάσεων. Τεκμηριωμένες, ανεξάρτητες συμβουλές, πρέπει να λαμβάνονται, πριν ληφθούν τέτοιου είδους αποφάσεις. Οποιοσδήποτε διακανονισμός γίνεται μεταξύ εσάς και ενός τρίτου ατόμου, ο οποίος γνωστοποιείται στην Επιχείρηση, πραγματοποιείτε με δικό σας ρίσκο και δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για την επικύρωση της ακεραιότητας οποιονδήποτε πληροφοριών που παραλαμβάνονται μέσω του Διαδικτύου. Επιπλέον, οποιεσδήποτε πληροφορίες που καταχωρούνται στην Επιχείρηση από τους χρήστες, δεν εκδίδονται, ούτε εγκρίνονται από την Επιχείρηση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.elgrecoteas.com είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες μας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι μας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων(GDPR). Με ένα απλό μήνυμα στο info[a]elgrecoteas.com μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο info[a]elgrecoteas.com.

Αποζημίωση

Αποζημιώνετε αναπόφευκτα την Επιχείρηση και τους προμηθευτές, καθώς και τους συνεργάτες της, από και ενάντια σε μερικές ή ολικές απώλειες, ζημίες και δαπάνες, τις οποίες, έχει χρεωθεί ή υποστεί, η Επιχείρηση, προμηθευτές στοιχείων, ή συνεργάτες της Επιχείρησης, από οποιασδήποτε φύσης, πρόβλημα προκύψει από εσάς ή σχετικά με τη χρήση από εσάς, την παροχή ή τη διανομή, πληροφοριών σε οποιοδήποτε κομμάτι του ιστοχώρου, όπως επίσης οτιδήποτε έχει σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και διατάξεων από εσάς.

Μειωμένοι Συντελεστές ΦΠΑ

Οι τιμές οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα περιλαμβάνουν του κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ 24% και 13%. Στην περίπτωση που η παραγγελία σας αποστέλλεται σε περιοχή που δικαιούται μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ (-30%), αυτό θα επιβεβαιωθεί από το λογιστήριο μετά την υποβολή της παραγγελίας και θα ενημερωθείτε για το τελικό κόστος της.

Συνδέσεις ηλεκτρονικών κείμενων

Η Επιχείρηση παρέχει τις συνδέσεις ηλεκτρονικών κειμένων, σε ιστοσελίδες , στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από άλλους ανθρώπους. Η χρησιμοποίηση μιας εξωτερικής σύνδεσης ηλεκτρονικών κειμένων, σημαίνει ότι εγκαταλείπετε τον ιστοχώρο – ιστοσελίδα και την Επιχείρηση και επομένως , η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν δίνει καμία εξουσιοδότηση, εγγύηση ή αντιπροσώπευση, για τους όποιους συνδεμένους διαδικτυακούς χώρους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (συμπεριλαμβανομένων αντιγραφής, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά εμβλήματα) είτε είναι καταχωρημένα, είτε όχι στον ιστοχώρο, θα παραμείνουν ιδιοκτησία της Επιχείρησης και κανένας πελάτης, ή άλλο πρόσωπο, θα προσπαθήσει, ή θα επιχειρήσει να λάβει οποιοδήποτε τίτλο σε τέτοια δικαιώματα. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο χώρο της Επιχείρησης, είναι πνευματικά δικαιώματα της Επιχείρησης και δεν πρέπει να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς άδεια. Οι χρήστες, έχουν την άδεια να αντιγράψουν κάποιο υλικό για την προσωπική χρήση τους, ως ιδιώτες μόνο. Οι χρήστες δεν πρέπει να αναδημοσιεύσουν οποιοδήποτε μέρος των στοιχείων, είτε σε έναν άλλο ιστοχώρο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, έντυπο, ηλεκτρονικής, ή άλλης μορφής, είτε ως τμήμα οποιασδήποτε διαφημιστικής υπηρεσίας, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Εάν επιθυμείτε συμπληρωματικές πληροφορίες, για την επιτρεπόμενη χρήση, ή μια άδεια για να αναδημοσιεύσετε οποιοδήποτε υλικό, στείλετε μας μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (email) στη διεύθυνση: Εάν σας έχει χορηγηθεί άδεια για να αναπαραγάγετε υλικό, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε μερικές απλές οδηγίες, όσο αφορά τον τρόπο που οι πληροφορίες θα επιδεικνύονται. Μια αναγνώριση της πηγής πρέπει να περιλαμβάνετε, όποτε υλικό πνευματικών δικαιωμάτων της Επιχείρησης, αντιγράφεται ή δημοσιεύεται.

Διαφήμιση και χορηγία

Μέρη του διαδικτυακού χώρου, περιέχουν διαφήμιση και εγγυοδοσία. Οι διαφημιστές και οι χορηγοί είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση, ότι το υλικό που υποβάλλεται για να συμπεριληφθεί στον ιστοχώρο, συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις και δεν περιέχει οποιοδήποτε υλικό που θεωρείτε απαράδεκτο, συμπεριλαμβάνοντας άνευ όρων πληροφορίες, που είναι δυσφημιστικές, άσεμνες, απειλητικές ή αναληθείς. Η Επιχείρηση δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, ή οποιοδήποτε λάθος, ή ανακρίβεια στη διαφήμιση του υλικού.

Υπευθυνότητα

Λόγω του μεγάλου αριθμού πηγών, από τον οποίο η Επιχείρηση λαμβάνει περιεχόμενα και λόγω της φύσης της ηλεκτρονικής διανομής, μέσω του παγκόσμιου ιστού (internet), ούτε η Επιχείρηση, ούτε οποιοσδήποτε από τους πληροφοριοδότες, ή συνεργάτες της, θα έχουν οποιαδήποτε ευθύνη (είτε σε περίπτωση σύμβασης, είτε σε περίπτωση αδικοπραξίας), για οποιεσδήποτε απώλειες, δαπάνες ή ζημίες ως αποτέλεσμα από, ή σχετικά με τη χρήση, ή την ανικανότητα, να χρησιμοποιηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο, ή σε προσωρινό χώρο του ιστοχώρου. Τέτοιες καταστάσεις , θα αντιμετωπίζονται με αποφυγή και αποκλεισμό της ευθύνης, κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σύμφωνα με το νόμο. Η Επιχείρηση θα είναι υπεύθυνη ως προς εσάς, όσο αφορά χαμένα κέρδη, ή για έμμεσες, ή τυχαίες, ή ειδικές, σωφρονιστικές, ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από, ή μέσα από τις πληροφορίες στο διαδικτυακό χώρο. Η επιχείρηση δε δίνει καμία εγγύηση, ότι ο ιστοχώρος, είναι απαλλαγμένος από την πιθανότητα μόλυνσης από ιούς, ή οτιδήποτε άλλο που έχει καταστρεπτικές ιδιότητες.

Ολοκλήρωση παραγγελίας

Με το που καταχωρείτε την παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (παράδειγμα): «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. O αριθμός παραγγελίας σας είναι 00000. Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.» Για παραγγελίες άνω των 1000,00 Ευρώ παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το τμήμα logistics της εταιρείας . Τηλέφωνο 2461 0 36902.

Παραγγελίες εκτός Ελλάδος

Για παραγγελίες εκτός Ελλάδος επικοινωνήστε με το τμήμα Logistics στο info[a]elgrecoteas.com ή στο +30.24610.31544 για την επιβεβαίωση του τρόπου αποστολής και του κόστους μεταφοράς την παραγγελίας.

Παραγγελία Προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.elgrecoteas.com αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014. Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης).

Δικαίωμα Ακύρωσης Παραγγελίας-Επιστροφής Προϊόντων

Ακύρωση παραγγελίας

Όταν κάνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα στην ίδια ημέρα που κάνατε την παραγγελία.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί, και εγκριθεί τηλεφωνικά ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του ελαττώματος. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Έχετε 14 μέρες να αλλάξετε γνώμη

Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει μέσα σε 14 ημέρες με την απόδειξή σας, το έντυπο παραγγελίας σας, το mail επιβεβαίωσης παραγγελίας και. Για την επιστροφή των προϊόντων σας μπορείτε να επισκεφτείτε την έδρα της εταιρείας μας. Εναλλακτικά, στέλνετε το αίτημά σας γραπτώς ενημερώνοντας στο info[a]elgrecoteas.com . Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, στο 2461 0 36902. Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε μόνοι σας τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το e-shop www.elgrecoteas.com η συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς μπορεί να τα επιστρέψει για εσάς με μία επιπλέον χρέωση. Η χρέωση για τη μεταφορά των προϊόντων σας εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας και το βάρος των εμπορευμάτων. Όποιο τρόπο και αν επιλέξετε για την αίτηση επιστροφής των προϊόντων, το αίτημα επιστροφής τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που μας δηλώνετε το αίτημα επιστροφής των εμπορευμάτων. Τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με κλειστή συσκευασία. Είστε υπεύθυνοι για το κόστος επιστροφής των προϊόντων εκτός αν το προϊόν εμπίπτει σε θέματα εγγύησης λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε περίπτωση που ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να φροντίσετε να το επιστρέψετε σε άψογη κατάσταση Συμφωνείτε να φροντίζετε την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων από τη στιγμή που παραδοθούν σε εσάς μέχρι τη στιγμή που τα παραδώσετε στην έδρα μας ή στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία ή την εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier). Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η Επιχείρηση δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Μεταφορά επιστρεφόμενων προϊόντων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε εμπορεύματα λόγω αλλαγής γνώμης, επιβαρύνεστε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς. Συμφωνείτε να δώσετε στην Επιχείρηση όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεύθυνση παραλαβής των εμπορευμάτων, για παράδειγμα όροφος, δυσκολίες πρόσβασης του μεταφορέα/courier, ύπαρξη ασανσέρ, στενές σκάλες, κτλ., προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παραλαβής από το χώρο που θα μας υποδείξετε. Συμφωνείτε ότι θα υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στο χώρο για την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων. Αν ο μεταφορέας/courier θεωρήσει ότι η παραλαβή των προϊόντων από το χώρο που θα υποδείξετε, μπορεί να προκαλέσει φθορά στην περιουσία σας, θα σας ενημερώσει προφορικώς και θα το καταγράψει στο έντυπο παραλαβής. Μπορεί να υποδείξετε στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών/courier να συλλέξει τα προϊόντα παρά την υπόδειξη αυτή, παρόλα αυτά δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στην περιουσία σας ή τα εμπορεύματα δεδομένου ότι η συλλογή των προϊόντων θα γίνει με την πρέπουσα προσοχή και φροντίδα. Συμφωνείτε να δώσετε στο συνεργάτη όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε,. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από το μεταφορέα θα υπογράψετε ένα έντυπο παραλαβής για να πιστοποιήσετε ότι πραγματοποιήθηκε η παράδοση στο μεταφορέα. Το έντυπο παραλαβής θα σας δοθεί από το συνεργαζόμενο μεταφορέα/courier. Αν δεν δύναστε να είστε ο ίδιος παρών κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από το χώρο, μπορείτε να ορίσετε ένα εκπρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία εκ μέρους σας. Ο εκπρόσωπος αυτός θα πρέπει να είναι ενήλικος και ικανός να επιβλέψει την παραλαβή των προϊόντων σας αντί για εσάς.

Επιστροφή αντίτιμου αξίας επιστρεφόμενων προϊόντων

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων που επιστρέφετε με κατάθεση σε ποιήσατε ( κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, εκτός αν επιθυμείτε άλλο τρόπο επιστροφής για τον οποίο θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς. Επιπλέον, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που δαπανήσατε για τα κόμιστρα μεταφοράς των εμπορευμάτων που αγοράσατε μέσω του e-shop www.elgrecoteas.com σας (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος μεταφοράς άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο που εμείς προσφέρουμε). Η επιστροφή του αντίτιμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται αφού μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων και εμείς δεχτούμε την επιστροφή τους καθώς και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς/courier.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης β) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων γ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Διάφορα

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση. Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το www.elgrecoteas.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[a]elgrecoteas.com . Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.