Στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζουμε και ακολουθούμε πιστά τις προδιαγραφές βάση του ISO22000 τα τελευταία 20 χρόνια. Υπάρχει στελεχωμένο Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας το οποίο φροντίζει συνεχώς για κάθε παρτίδα που εισάγεται και εξάγεται από τις αποθήκες μας να είναι εντός αυστηρών προδιαγραφών. Φροντίζουμε συνεχώς για τη συνεχή αναβάθμισή του.

Διαθέτουμε επίσης πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων που επιβάλει ξεχωριστές διαδικασίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας.

Συνεργαζόμαστε με πληθώρα εξωτερικών συνεργατών, όπως πιστοποιημένα εργαστήρια, πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, ώστε εκτός από ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, να μπορούμε να αναπτύξουμε την καινοτομία τόσο γευστικά όσο και από πλευράς ωφέλειας για τον οργανισμό.

Τέλος, με πάνω από 40 χρόνια ενεργής δραστηριότητας, με αγορές πρώτων υλών από όλο τον κόσμο, έχουμε την εμπειρία ώστε να επιλέγουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες, από παραγωγούς με συνέπεια και πιστοποιήσεις.