Η εταιρεία μας εφαρμόζει το πρότυπο ISO22000 σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Διαθέτουμε πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας του κάθε προϊόντος που παράγεται, ώστε να είμαστε βέβαιοι για αυτό που θα καταναλώσετε. Πέραν του παραπάνω πρωτοκόλλου, διαθέτουμε πιστοποιητικό για τη διαχείριση και τυποποίηση βιολογικών προϊόντων. Στόχος μας πάντα, να προσφέρουμε προϊόντα ασφαλή, ποιοτικά, με τις κατάλληλες προδιαγραφές σε όλους τους πελάτες μας.